Prof. dr hab. n. med. Maciej Śmietański

Absolwent gdańskiej Akademii Medycznej gdzie pracował od czasu ukończenia studiów do roku 2009 jako koordynator prac grupy leczenia przepuklin i lider Polskiej Grupy Badaczy Przepuklin. Od roku 2009 tworzył centrum leczenia przepuklin i edukacji w herniologii w Pucku gdzie pracował do 2018 roku. W ostatnich trzech latach prowadzi własny zespół przepuklinowy w szpitalu Swissmed w Gdańsku. Kontynuuje również nauczanie studentów w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym.

Był członkiem zarządów Sekcji Wideochirurgii i Sekcji Herniologii Towarzystwa Chirurgów Polskich (Obecnie Przewodniczący Sekcji) i Sekretarzem ds. nauki Europejskiego Towarzystwa Przepuklinowego (EHS). W roku 2009 współtworzył Krajowy Rejestr Operacji Przepuklin Pachwiny (KROPP). Od roku 2009 kierownik konsorcjum naukowego GUMed i PG w realizowanym z funduszy UE programie „Poprawa jakości leczenia przepuklin brzusznych za pomocą implantów syntetycznych."

Prof. Śmietański jest autorem lub współautorem ponad 70 prac w czasopismach naukowych i redaktorem Polskiego Standardu Leczenia Przepuklin Pachwiny. Wykładał na zaproszenie w wielu krajach Unii Europejskiej, USA, Rosji i Chinach. W latach 1999-2003 współpracownik EU Hernia Trialists Collaboration, a w roku 2009 współtwórca Europejskiego Standardu Leczenia Przepuklin Pachwiny i klasyfikacji przepuklin brzusznych EHS, w latach 2017-2019 jeden z liderów utworzenia światowego standardu leczenia przepuklin pachwiny (najczęściej cytowane prace w literaturze dotyczącej leczenia przepuklin w ostatnich 3 latach na świecie) . Do roku 2020 Wicedyrektor Europejskiego Rejestru Operacji Przepuklin Brzusznych (EuraHS).

Wśród głównych projektów wymienić należy: Polska Grupa Badaczy

 1. Przepuklin (2 badania wieloośrodkowe RCT dotyczące materiałów lekkich w chirurgii przepuklin pachwiny – publikacje Hernia, Br J Surg) – kierownik projektu 2003-2012
 2. Europejska Grupa ds. Wprowadzenia Standardu Leczenia Przepuklin Pachwiny 2008-2011 (realizowane na bazie grantu naukowego Europejskiego Towarzystwa Przepuklinowego) – członek grupy (publikacja Hernia)
 3. Konsorcjum Naukowe GUMed/PG (temat: Optymalizacja leczenia przepuklin brzusznych za pomocą implantów syntetycznych. HAL 2010. Grant w ramach POIG – Narodowa Strategia Spójności) – Kierownik Konsorcjum – 2009-2012 (publikacje: J Biomech, Surg Endosc)
 4. Polska Grupa ds. standaryzacji leczenia przepuklin okołostomijnych (Na bazie grantu Towarzystwa Chirurgów Polskich) – Kierownik projektu 2011 -2013
 5. Zespół Badawczy poporodowej niewydolności przedniej ściany brzucha. Lider Zespołu od roku 2018. Grupa ds. opracowania indywidualizowanego implantu przepuklinowego (wraz z TZMO/Tricomed) od roku 2018

W roku 2020 obronił tytuł magistra na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku na Wydziale Rzeźby i Intermediów w pracowni Prof. Grzegorza Klamana. Autor ponad 20 wystaw indywidualnych i zbiorowych.

Więcej informacji: www.smietanski.info

Dr hab. inż. Krzysztof Karbowski, prof. PK

Inżynier mechanik, absolwent Politechniki Krakowskiej. W początkach kariery naukowej zajmował się układami nadzorowania procesów wytwarzania z zastosowaniem sztucznej inteligencji (doktorat z zakresu zastosowania sieci neuronowych – 1997 rok). Następnie podjął tematykę modelowania komputerowego w systemach inżynierii odwrotnej i ich zastosowania w medycynie (habilitacja - 2009 rok), którą zajmuje się do dnia dzisiejszego.

Jest współautorem - we współpracy m.in. z firmą Tricomed S.A. - indywidualnie dopasowanych protez kości czaszki (Codubix dostosowany), protez dna oczodołu (Codubix oczodół 3D), wyrobów uciskowych do rehabilitacji blizn pooparzeniowych (Codopress), implantów przepuklinowych (Optomesh 3D ILAM).

Aktualnie zajmuje się komputerowym modelowaniem przepływu powietrza w otolaryngologii.

Jest profesorem Politechniki Krakowskiej, prowadzącym zajęcia dydaktyczne ze studentami, promotorem prac inżynierskich, magisterskich i doktorskich.

Hobbistycznie jest konstruktorem i pilotem dronów wyścigowych.

Dr hab. inż. Witold Sujka

Absolwent Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej – kierunku Inżynieria Środowiska. W 2008 roku uzyskał tytuł doktora nauk technicznych w zakresie Inżynierii Chemicznej. W 2020 roku otrzymał tytuł dr hab. nauk inżynieryjno-technicznych w zakresie Inżynierii Materiałowej. Ukończył także w 2001 Chemical Engineering International Summer School w Dortmundzie.

Przez całą karierę zawodową związany z branżą medyczną i farmaceutyczną w zakresie rozwoju produktu i wdrażania innowacyjnych rozwiązań. Od 2008 roku na stałe związany ze Spółką TRICOMED SA, gdzie od 2012 roku zatrudniony jest na stanowisku Prezesa Zarządu.

Od 2019 roku Członek Rady Instytutu Sieci Badawczej Łukasiewicza – Instytut Włókiennictwa w Łodzi. W 2018 roku uczestniczył w panelu eksperckim dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju dedykowanemu programowi sektorowemu INNOTEXTILE dotyczącemu branży włókienniczej. W 2016 roku powołany na Członka Rady Innowacji Województwa Łódzkiego przez Marszałka Województwa Łódzkiego. Współorganizator i członek Rady Programowej Targów Technicznych Wyrobów Włókienniczych INNOVATEX.

Uczestnik, prelegent na konferencjach, kongresach branżowych zarówno w kraju jaki za granicą. Twórca, współtwórca wielu wdrożonych produktów i technologii, które zostały nagrodzone krajowymi i międzynarodowymi medalami oraz wyróżnieniami m.in.:

 1. Nagroda Łódzkie - Eureka! dla Tricomed i Politechniki Łódzkiej za opracowanie i wdrożenie technologii implantów siatkowych (siatki chirurgiczne Optomesh Ultralight, taśma urologiczna do WNM (Wysiłkowego Nietrzymania Moczu) Dallop NM Ultralight i siatki inekologiczne G-mesh); 2018
 2. Złoty medal dla ultralekkich siatek przepuklinowych "Optomesh Ultralight Surgical Meshes" Seoul, Seoul International Invention Fair, Korea Południowa; 2018
 3. Złoty medal wraz z nagrodą specjalną dla siatek ginekologicznych G-Mesh, Cluj-Napoca, Pro Invent, Rumunia; 2019
 4. Złoty medal wraz z nagrodą specjalną dla protez kości oczodołów "Codubix Orbital Wall 3D prosthesis", Inova CROATIA - 43 edycja Międzynarodowych Targów Wynalazczości; 2018
 5. Złoty medal dla taśmy urologicznej Dallop NM Ultralight, Trzeci Międzynarodowy Konkurs Innowacyjności Wynalazków iCan w Kanadzie, Toronto International Society of Innovation & Advanced Skills; 2018

Dr hab. inż. Sujka jest autorem i współautorem ponad 40 prac w czasopismach naukowych oraz współtwórcą 8 patentów. Do najważniejszych patentów należą:

 1. Dzianina do zastosowań chirurgicznych oraz sposób wytwarzania dzianiny do zastosowań chirurgicznych; P. 422174 z dnia 10.07.2017, Urząd Patentowy RP
 2. Artykuł chłonny i sposób wytwarzania artykułu chłonnego; P.425438 z dnia 30.04.2018, Urząd Patentowy RP
 3. Proteza ubytku kości oczodołu i sposób wytwarzania protezy ubytku kości oczodołu; P.416962 z dnia 25.04.2016, Urząd Patentowy RP
 4. Opatrunek z estrów chityny i sposób wytwarzania opatrunku z estrów chityny; P.404249 z dnia 07.06.2013, Urząd Patentowy RP

Kierował wieloma projektami badawczymi, które uzyskały dofinansowanie ze środków krajowych w ramach konkursów organizowanych przez NCBiR a także europejskich POIR Horyzont 2020. Wśród głównych projektów wymienić należy:

 1. "Hemostatyczne, resorbowalne opatrunki podwójnego zastosowania" realizowany w ramach Działania 4.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 2018-2021, NCBiR
 2. "Biodegradowalne porowate opatrunki z estrów chityny" realizowany w ramach Projektu Celowego, 2011-2014, NCBiR
 3. "Opracowanie technologii wytwarzania innowacyjnych łat naczyniowych" realizowany w ramach Projektu Celowego, 2011-2014, NCBiR

Realizował i kierował również projektami komercyjnymi m. in.:

 1. "Siatki chirurgiczne wykonane z przędzy zawierającej srebro oraz siatki 3D", 2014-2020
 2. "Opracowanie ultralekkich siatek polipropylenowych do leczenia przepuklin i siatek do plastiki dna miednicy", 2013-2017

W 2019 roku otrzymał nominację w konkursie "Osobowość Roku 2019" w kategorii Biznes, przyznawaną przez Kapitułę Redakcji "Dziennika Łódzkiego" i "Expressu Ilustrowanego" zajmując II miejsce w Łodzi. Został również wyróżniony wśród 10 najlepszych mikro i małych przedsiębiorców w konkursie "Menadżer Roku Regionu Łódzkiego 2019".

pierwsze
na świecie
wszczepienie

implantu
Optomesh

3D ILAM

Nasza strona używa plików Cookies w celu zapewniania wygody korzystania z serwisu oraz w celach statystycznych. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na politykę cookies.

Polityka Cookies Akceptuję